מומלץ לקרוא

אוסף מאמרים נבחרים

מילון מונחים

א
ג
ד
ו
ז
כ
מ
צ
ק
ת

בת/בר-קיימא – Sustainable

אסטרטגיה המשתמשת במשאבים באופן מושכל כדי לצמצם את צריכתם ואת הפגיעה בהם ולהותיר משאבים גם לדורות הבאים.

היערכות אוטונומית (Autonomous Adaptation) (Spontaneous Adaptation)

היערכות אוטונומית היא היערכות שאינה מבוססת על תגובה מודעת לשינויי אקלים אלא מופעלת ע"י שינויים אקולוגיים במערכות טבעיות או ע"י שינויי שוק או שינויים ברווחה של מערכות אנושיות.

היערכות מקדימה (Proactive Adaptation / Anticipatory Adaptation)

היערכות הנעשית לפני שהשפעות של שינויי אקלים מורגשות בשטח.

היערכות מתוכננת (Planned Adaptation)

היערכות או התאמה שהיא תוצר של קבלת החלטות מכוונת המבוססת על מודעות שהתנאים השתנו או עומדים להשתנות ויש לנקוט בפעולה כדי להשיב את המצב על כנו, לתחזק את המצב הקיים או להשיג את המצב הרצוי.

היערכות פרטית (Private Adaptation)

היערכות ויישומה הנעשית ביוזמת פרטים, בתי אב וחברות פרטיות ומבוססת על האינטרס העצמי שלהן.

היערכות ציבורית (Public Adaptation)

היערכות ויישומה ביוזמת הממשלה על כל שלביה ומודרכת ע"י האינטרסים והצרכים של הציבור.

היערכות תגובתית, מגיבה (Reactive Adaptation)

היערכות והתאמה הננקטות לאחר שהשפעות שינויי האקלים כבר חלו.

היערכות, התאמה (Adaptation)

הסתגלות של מערכות טבעיות או אנושיות בתגובה לשינויי אקלים אקטואליים או מצופים, או להשפעותיהם. ההסתגלות ממתנת את הפגיעות ומאפשרות לנצל הזדמנויות מועילות. בדרך כלל ההסתגלות כוללת צעדים מעשיים להגנת מדינות וקהילות מפני הפרעות או נזקים שנגרמים ע"י שינויי אקלים.

חוסן (Resilience)

  • חוסן או עמידות מתייחס לכמות השינוי שמערכת יכולה לספוג ללא שינוי של מצבה (IPCC TAR 2001).
  • חוסן או עמידות מתייחסים ליכולת של מערכת להתגבר על השפעות של לחץ כבד עליה, שיתכן שגרם לה נזק (UKCIP, 2003).
  • חוסן או עמידות מתייחסים ל-3 תנאים המאפשרים למערכות חברתיות או אקולוגיות להתאושש מחדש לאחר זעזוע שספגו. התנאים הם: יכולת ארגון עצמי, יכולת להגן מפני הפרעות ופגיעות במערכת ויכולת ללמוד ולהסתגל (Tompkins, 2005).

חלוקת נטל ההפסד (Share losses)

נשיאה משותפת בהפסד בקרב קבוצות או באמצעות קרנות ציבוריות כדוגמת ביטוח.

טווח התמודדות (Coping Range)

השונות בגורמי שינוי אקלימי שמערכת יכולה לספוג ללא השפעות שליליות עליה.

יכולת (Capacity)

שילוב של כל הכוחות והמשאבים הזמינים בקהילה, חברה או ארגון היכולים לצמצם את רמת הסיכון או את ההשפעות של אסון. יכולות כוללות אמצעים פיזיים, מוסדיים, חברתיים וכלכליים וכן כוח אדם מיומן ואף תכונות כגון מנהיגות וכושר ניהול (UN/ISDR, 2004).

יכולת היערכות, יכולת התאמה (Adaptive Capacity)

התכונה של מערכת להתאים את עצמה לשינויי אקלים (כולל השונות והקיצון) כדי למתן ולשכך נזקים פוטנציאלים או לנצל את היתרונות של הזדמנויות, או להתמודד עם תוצאותיו (IPCC TAR 2001a) ההיערכות יכולה להיות ספונטנית או מתוכננת, לדוגמה, בניית יכולת אצל הציבור בנושא חיסכון או תכנון רגיש למים ע"י חינוך והכשרה.

יכולת התמודדות (Coping Capacity)

האמצעים שבעזרתם בני אדם או ארגונים משתמשים במשאבים זמינים וביכולת כדי לקדם תוצאות שליליות העשויות להוביל לאסון. חיזוק יכולות ההתמודדות בונה חוסן (Resilience) כדי שניתן יהיה לעמוד בהשפעות של אסונות טבע או מעשה ידי אדם (UN/ISDR, 2004).

ללא חרטה / חרטה נמוכה / חרטה גבוהה:No / Low / High Regret

  • ללא חרטה – אסטרטגיה שיש לאמץ בכל מקרה, גם ללא כל שינויים (אקלימיים, אנושיים) במשק המים.
  • חרטה נמוכה – אסטרטגיה מאומצת לאדפטציה הנושאת עמה עלות נמוכה.
  • חרטה גבוהה – אסטרטגיה מאומצת שעשויה להיות בעלת עלות גבוהה באם לא יחולו שינויים אקלימיים.

ניהול אינטגרטיבי של אגני היקוות (IWM Integrated Water Shed Management – )

ניהול משולב מתבסס על מערכות אקולוגיות תוך התחשבות בגבולות סטטוטוריים. זוהי גישה אינטגרטיבית לניהול מערכת סביבתית שאגן ניקוז הוא חלק ממנה. הגישה מאחדת תכנון, מדיניות ופעילויות לשם פיקוח על המים ועל משאבי טבע אחרים באגן הניקוז. IWM היא גישה יישומית ובת קיימא לניהול אגני היקוות.

נשיאה בנטל ההפסד (Bear Losses)

פעילויות התאמה אשר מבוצעות לאחר שתופעת שינויי האקלים השפיעה על השוק וגרמה להפסדים בהם יש להתחשב ומבוצעת בעיקר ברמת הפרט.

סיכון, סכנה (Risk)

סיכון בהקשר לאקלים הוא תוצר של האינטראקציה בין אסונות פיזיים לבין התכונות של המערכת החשופה להם – כלומר רגישותה ופגיעותה החברתית. סיכון שווה להסתברות של סכנה סביבתית מוכפל ברמת הפגיעות של מערכת נתונה (UNDP 2005). סיכון הוא שילוב של שני גורמים: ההסתברות לאירוע בעל תוצאות שליליות והתוצאות של אירוע כזה. סיכון משלב את ההשפעות על מערכות טבעיות ואנושיות ונובע מהחשיפה לסכנה.

עלויות היערכות (Adaptation Costs)

עלויות התכנון, ההכנות, הסיוע והיישום של שיטות היערכות, כולל עלויות תקופת המעבר (IPCC TAR 2001a).

פגיעות (Vulnerability)

פגיעות מתייחסת לדרגה שבה מערכת חשופה, או אינה יכולה להתמודד עם השפעות שליליות של שינויי אקלים כגון שונות ואירועי קיצון. פגיעות מושפעת מאופי, עוצמה ושיעור השונות באקלים שאליהם חשופה מערכת, רגישותה ויכולת ההסתגלות שלה (IPCC TAR 2001).

פעילויות מניעה (Prevent Effect Prevention)

פעולות למניעה השפעות שינויי אקלים למשל ע"י שינוי ייעוד של שימוש קרקע או שינוי מיקומו.

רגישות (Sensitivity)

מידת הרגישות וההשפעות החיוביות והשליליות של שינויי אקלים (ישירות או בעקיפין).

שיטות הפיכות וגמישות (Reversible Flexible Policy)

אסטרטגיה שניתן לשנות את העלות הכרוכה בהפעלתה במקרה ולא חלים שינויים אקלימיים או אנושיים במשק המים.

שילוב במדיניות ומוסדות קיימים (Mainstreaming)

אין עדיין הגדרה מוסכמת ל-mainstreaming, אבל משתמשים במונח זה כמילה נרדפת לאינטגרציה. הביטוי מתייחס לשילוב של מטרות ההיערכות, אסטרטגיות היערכות, מדיניות, אמצעים ופעולות להיערכות כך שהם הופכים לחלק בלתי נפרד מהמדיניות הלאומית והאזורית, מהתהליכים, והתקציבים בכל הדרגים והשלבים של הממשל (UNDP 2005).

שינויי אקלים (Climate Change)

כל שינוי באקלים לאורך ציר הזמן, בין שנגרם ע"י שונות טבעית או כתוצאה של פעילות אנושית (IPCC TAR 2001).

שמירה על שולי ביטחון (Existence of Safety Margins)

אסטרטגיות המפחיתות את הפגיעות המערכתית בעלות אפסית או נמוכה מאוד. למשל ע"י בניית חומות הגנה מפני עליית פני הים או בניית מערכת ניקוז עם שולי בטיחות מונעת את העלות הגבוהה של תיקון, התאמה ובנייה מחד של תשתיות אלה.

מאמרים ופרסומים אחרונים

מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

Perspectives of climate change adaptation of building areas against heat waves

This paper makes a contribution to the 11th SDG "Sustainable Cities and Communities" with the target to improve the adaptation to climate change and resilience to disasters in terms of summer heat. It deals with the question of how adaptation measures can reduce the burden of summer heat on residents in their homes with the aim to decrease the disaster risk
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

World Scientists’ Warning of a Climate Emergency

Scientists have a moral obligation to clearly warn humanity of any catastrophic threat and to “tell it like it is.” On the basis of this obligation and the graphical indicators presented below, we declare, with more than 11,000 scientist signatories from around the world, clearly and unequivocally that planet Earth is facing a climate emergency
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

GAR19 - Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction

This fifth edition of the United Nations Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction (GAR) is being issued four years after the adoption of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 (Sendai Framework).
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

The 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories was adopted and accepted during the 49th Session of the IPCC in May 2019. It was prepared by the Task Force on National Greenhouse Gas Inventories (TFI) in accordance with the decision taken at the 44th Session of IPCC in Bangkok, Thailand, in October 2016
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

2019 - IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate

The latest Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Special Report
highlights the urgency of prioritizing timely, ambitious and coordinated action to address
.unprecedented and enduring changes in the ocean and cryosphere
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

Quantifying the impact of changing the threshold of New York City heat emergency plan in reducing heat-related illnesses

The adverse health impact of high heat is widely documented and can lead to a substantial public health burden. Although heat-related illness in western countries is largely preventable, extreme heat remains the main weather contributor to the burden of disease in the United States.
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

Peak energy, peak oil, and the rise of renewables: An executive’s guide to the global energy system

In this episode of the McKinsey Podcast, Simon London speaks with senior partners Namit Sharma and Christer Tryggestad about their research in the Global Energy Perspective 2019 and
.where global energy demand is headed in the decades to come
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

UN 2019 sixth Global Environment Outlook: GEO-6 - Summary for Policymakers

UN Environment’s sixth Global Environment Outlook (2019) calls on decision makers to take immediate action to address pressing environmental issues to achieve the Sustainable Development Goals as well as other Internationally Agreed Environment Goals, such as the Paris Agreement. GEO-6 builds on the findings of previous GEO reports, including the six regional assessments (2016), and outlines the current state of the environment, illustrates possible future environmental trends and analyses the
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

The case for strategic and managed climate retreat

Faced with global warming, rising sea levels, and the climate-related extremes they intensify, the question is no longer whether some communities will retreat—moving people and assets out of harm's way—but why, where, when, and how they will retreat.
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

Accelerating Climate Action

This report builds on the OECD Well-being Framework and applies a new perspective that analyses synergies and trade-offs between climate change mitigation and broader goals such as health, education, jobs, as well as wider environmental quality and the resources needed to sustain our livelihoods through time
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

Tracking global climate change adaptation among governments

The Paris Agreement and Katowice Climate Package articulate a clear mandate for all parties to undertake and document adaptation progress. Yet persistent challenges have prevented substantive developments in tracking adaptation and the assessment of adaptation actions and their outcomes
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

Adapt Now: A Global Call for Leadership on Climate Resilience - 2019

This report focuses on making the case for climate adaptation, providing specific insights
and recommendations in key sectors: food security, the natural environment, water, cities and
urban areas, infrastructure, disaster risk management, and finance. It is designed to inspire
.action among decision-makers
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

The Global Climate in 2015–2019


Compared to the previous five-year assessment period 2011–2015, the current five-year period 2015–2019 has seen a continued increase in carbon dioxide (CO2) emissions
and an accelerated increase in the atmospheric concentration of major greenhouse
gases (GHGs), with growth rates nearly 20% higher.
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

The Global Risks Report 2019

The Global Risks Report 2019 is published against a backdrop of worrying geopolitical and geo-economic tensions. If unresolved, these tensions will hinder the world’s ability to deal with a growing range of collective challenges, from the mounting evidence of environmental degradation to the increasing disruptions of the Fourth Industrial Revolution
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

Tracking the progress of climate change adaptation: An Australian case study

The last decade has seen strong global growth in the number of climate change adaptation projects. To understand whether adaptation is progressing and is successful, some form of longitudinal tracking is required. The six adaptation conferences organised by the National Climate Change Adaptation Research Facility between 2010 and 2018 provide a unique and novel opportunity to track adaptation progress in Australia.
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

A Land Without Water

Climate change, waves of refugees and poor planning are draining water supplies
in Jordan
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

Changing climate both increases and decreases European river floods

Climate change has led to concerns about increasing river floods resulting from the greater water-holding capacity of a warmer atmosphere. These concerns are reinforced by evidence of increasing economic losses associated with flooding in many parts of the world, including Europe
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

Transformative adaptation to climate change for sustainable social-ecological systems

In the face of major shifts in temperature and precipitation, some conventional strategies that help people to cope or incrementally adapt to climate change may become inappropriate in the long-term. Transformative adaptation, i.e. fundamental systems’ changes that address root causes of vulnerability may be needed. However, we have a limited understanding of what transformative adaptation looks like in social-ecological systems and when it can be implemented
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

Managing global catastrophic risks - Part 1 - Understand

Sponsored by the Centre for the Study of Existential Risk (CSER), this report is dedicated to providing options for policy-makers to better understand, mitigate, prepare for, respond to and communicate about global catastrophic risks
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

How does gendered vulnerability shape the adoption and impact of sustainable livelihood interventions in an era of global climate change?

Though many studies have long considered the broad social implications of climate change, researchers have only recently started to consider the gendered unevenness of the global landscape of vulnerability, exposure, and adaptive capacity to environmental stressors and shocks. Historically, policies and interventions addressing natural resource-based livelihoods have rarely considered underlying gender dynamics despite the global pervasiveness of gendered disparities in both economic opportuniti
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

WMO Statement on the State of the Global Climate in 2018

This publication marks the twenty-fifth anniversary of the WMO Statement on the State of the Global Climate, which was first issued in 1994
The 2019 edition treating data for 2018 marks sustained international efforts dedicated to reporting on, analysing and understanding the year-to-year variations and long-term trends of a changing climate
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

WMO Statement on the state of the global climate in 2018

This publication marks the twenty-fifth anniversary of the WMO Statement on the State of the Global Climate, which was first issued in 1994. The 2019 edition treating data for 2018 marks sustained international efforts dedicated to reporting on, analysing and understanding the year-to-year variations and long-term trends of a changing climate
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

Increased frequency of and population exposure to extreme heat index days in the United States during the 21st century

The National Weather Service of the United States uses the heat index—a combined measure of temperature and relative humidity—to define risk thresholds warranting the issuance of public heat alerts. We use statistically downscaled climate models to project the frequency of and population exposure to days exceeding these thresholds in the contiguous US for the 21st century with two emissions and three population change scenarios
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

Agrivoltaics provide mutual benefits across the food–energy–water nexus in drylands

The vulnerabilities of our food, energy and water systems to projected climatic change make building resilience in renewable energy and food production a fundamental challenge. We investigate a novel approach to solve this problem by creating a hybrid of colocated agriculture and solar photovoltaic (PV) infrastructure
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2018

A roadmap to effective urban climate change adaptation

This paper outlines a roadmap to effective urban climate change adaptation built from our practical understanding of the evidence and effects of climate change and the preparation of climate change adaptation strategies and plans. This roadmap aims to drive research in achieving fruitful knowledge and solution-based achievable recommendations in adapting to climate change in urban areas with effective and systematic manner
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2017

WMO Statement on the State of the Global Climate 2017

The global mean temperature in 2017 was approximately 1.1 °C above the preindustrial
era, more than half way towards the maximum limit of temperature increase
of 2 °C sought through the Paris Agreement, which further strives to limit the increase to
C 1.5 ° above pre-industrial levels
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2017

The Adaptation Gap Report

The 2017 Adaptation Gap Report, which is the third global Adaptation Gap Report by UN Environment – prepared in collaboration with the Global Centre of Excellence on Climate Adaptation – focuses on one of the key questions arising in the wake
of the global goal: What are the ways forward to assess progress towards the global goal on
adaptation?
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2015

Periodic Report Summary 1 - DYNAMIC (DYNamic feedbacks of climate impacts on current Adaptation and Mitigation Investment Choice)

The DYNAMIC (DYNamic feedbacks of climate impacts on current Adaptation and Mitigation Investment Choice) project proposes a novel framework to evaluate the economic consequences of climate change impacts and related policy responses.
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2015

בחינת תרומת קבוצות סוציו אקונומיות בישראל לפליטות גזי חממה מצריכת מזון ביתי

לייצור המזון, במיוחד בחקלאות התעשייתית, נודעת השפעה ממשית על היקף פליטות גזי חממה באופן ישיר או עקיף. גזי חממה אלו נוצרים בכל שלבי מחזור החיים של המזון, החל משלב החקלאות ותשומותיו, דרך הייצור, הפצה, קירור, קמעונאות, הכנת המזון בבית וכלה בסילוק הפסולת.למעשה, בעוד שבמחקרים השונים קיימת הסכמה על כך שפליטות גזי חממה מייצור המזון וצריכתו מהוות חלק משמעותי מפליטות גזי החממה בעולם, המחלוקת המחקרית נסובה סביב הערכת היקף הפליטות. לדוגמא, לפי דוח של האו"ם מ- 2014 14.5% מפליטות גזי החממה כתוצאה מפעילו
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2014

Explaining Extreme Weather Events of 2013 from a Climate Perspective

The annual Bulletin of the American Meteorological Society (BAMS) special issue on the attribution of last year’s extreme weather events is published today. This year’s issue “explaining extreme events of 2013 – from a climate perspective” includes two papers led by researchers from our climateprediction. This is a highly-cited and influential annual publication coined in 2012 asking whether and to what extent anthropogenic climate change altered the risk of major extreme weather events of the p
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2014

Lima call for climate action- Decision

Climate Action & UNEP delivered their fifth annual Sustainable Innovation Forum on December 9 in Lima. This year’s event brought together close to 500 leaders from key United Nations bodies, governments, international & regional companies and leading non-governmental organisations (NGO's).
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2012

Climate Prediction for Adaptation: Who needs what?

The role of short- and long-term climate predictions in determining the success of adaptation to climate change is investigated. A simple theoretical model that captures the relationship between adaptive performance, decision structure, and prediction accuracy at different temporal scales is developed, and its implications deduced. It is shown that users who face high adjustment costs (i.e. are inflexible) depend more heavily on accurate long-term predictions than those who are able to adjust
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2012

UK climate change risk assessment: government report

The Government published the UK Climate Change Risk Assessment (CCRA) on 25 January 2012, the first assessment of its kind for the UK and the first in a 5 year cycle. It sets out the main priorities for adaptation in the UK under 5 key themes identified in the CCRA 2012 Evidence Report - Agriculture and Forestry; Business, industries and Services; Health and Wellbeing; Natural Environment and Buildings and Infrastructure - and describes the policy context, and action already in place to tackle
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2011

2011 Bonn Declaration of Mayors

This declaration is the outcome document of the Mayors Adaptation Forum, which forms the Mayors segment of the Resilient Cities 2011 congress. It highlights the need to build resilience to disasters as a critical issue. It also signals the need to take appropriate action to build local capacities in reducing risk to disasters including those exacerbated by climate change.
The declaration advocates for the implementation of the following: (i) mainstreaming new adaptation and resilience standard
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2011

A double-resolution transient RCM climate change

A double-resolution regional experiment on hydrodynamic simulation of climate over the eastern Mediterranean (EM) region was performed using an International Center for Theoretical Physics, Trieste RegCM3 model. The RegCM3 was driven from the lateral boundaries by the data from the ECHAM5/MPI-OM global climate simulation performed at the MPI-M, Hamburg and based on the A1B IPCC scenario of greenhouse gases emission. Two simulation runs for the time period 1960-2060, employing spatial resolutions
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2011

Climate Change Adaptation and Real Option Evaluation: A Case Study in Campeche, Mexico

This report illustrates the application of a (relatively) new method to guide decision making under high (and unknowable) levels of uncertainty. The approach allows for the identification of robust policy options that are economically beneficial under different scenarios and varying levels uncertainty. Option value techniques are commonly employed in the finance literature to identify investment decisions that are resilient across a spectrum of outcomes. The methods are technically advanced
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2011

ipcc summary for policymakers

The Working Group III Special Report on Renewa
ble Energy Sources and Climate Change
Mitigation (SRREN) presents an assessment of th
e literature on the scientific, technological,
environmental, economic and social aspects of
the contribution of six renewable energy (RE)
sources to the mitigation of climate change. It is
intended to provide policy relevant information to
governments, intergovernmental processes and ot
her interested parties. This Summary for
Policymakers provides an ov
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2008

Climate change- vulnerability and adaptation indicators

The purpose of this Technical Paper is to rehearse some fundamental concepts surrounding the
development and delineation of adaptation indicators. It builds upon the outputs of an Expert meeting
on climate change vulnerability and adaptation indicators (Budapest, September 2008) and on the
contents of a Background Paper that was prepared for the meeting.
מידע נוסף
אתר זה אינו נתמך על ידי הדפדפן שלך אנא הורד גוגל כרום
נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש