מאמרים

מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2011

ניתוח השפעת תמריצים כלכליים להפחתת גזי חממה במודל שווי-משקל כללי דינאמי של המשק הישראלי

בהסכמי קאנקון חזרה ישראל על התחייבותה להפחית את פליטות גזי חממה ב-20% - מתחת לתחזית צמיחה במצב "עסקים כרגיל", בשנת 2020. תוכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה בישראל כוללת מספר רב של תקנות, שימוש בכלים כלכליים וצעדים הסברתיים לעידוד הפחתת הביקוש לחשמל, להתקנת טכנולוגיות לצמצום צריכת הדלק של מכוניות, לשימוש בטכנולוגיות של בניה ירוקה ועוד, לצורך השגת היעד. אומנם תקנות והסברה הם צעדים דרושים אך אינם מבטיחים את השגת המטרה במינימום העלות למשק. כדי להבטיח את השגת הקטנת הפליטות ב-20 אחוז תוך עלות מינימאלית לכלכלת ישראל, יש להשתמש בתמריצים כלכליים כגון מס על פליטת גזי החממה ומס על שימוש בחומרי גלם מזהמים. כתוצאה מצעדים אלו מחיר אנרגיה לצרכן יכיל את עלות הנזק הנגרמת בתהליך יצור אנרגיה מדלקים פוסיליים. משקי בית ישאפו לצריכה יעילה של אנרגיה והתעשיה תעבור תהליכי התייעלות ותפנה למקורות אנרגיה הפחות מזהמים כמו הגברת השימוש בגז טבעי או אנרגיה מתחדשת. במחקר זה נבנתה סימולציה של המשק בשנת 2020 לפי תסריט "עסקים כרגיל" תוך התחשבות בתחזיות צמיחה של תוצר לאומי גולמי, כוח העבודה והתפתחות ענפי המשק. לאחר מכן נערכו סימולציות להטלת מס על פליטות פחמן דו חמצני ועל פחם (חומר גלם). התוצאות מראות כי שילוב של כלי מדיניות אלה יאפשר לישראל לעמוד בהתחייבותה להפחית 20 אחוז מפליטת גזי החממה בשנת 2020 במחיר של כחצי אחוז מהתמ"ג.
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2009

פוטנציאל הפחתת פליטות גזי חממה בישראל. עקומת עלות הפחתת גזי חממה בישראל

חברת מקינזי התבקשה ע"י המשרד להגנת הסביבה לסייע בכימות פוטנציאל הפחתת גזי החממה בישראל ובהערכת העלויות הנלוות למימוש פוטנציאל זה, תוך שימוש במתודולוגיה של מקינזי לבחינת פוטנציאל הפחתת גזי חממה שזכתה להכרה בינלאומית. המתודולוגיה כוללת מיפוי של למעלה מ- 200 מנופים טכנולוגיים להפחתת פליטות גזי חממה, המצויים בעשרה מגזרים שונים. כלל התוצאות משולבות "בעקומת עלות להפחתה של פליטות גזי חממה". עקומת העלות הישראלית מספקת לממשלת ישראל וקובעי המדיניות בסיס עובדתי כמותי, המסייע בהתדיינות אודות קביעת יעדי הפחתה ובקסיעת מדיניות.
מידע נוסף

מאמרים ופרסומים אחרונים

מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

Socioeconomic and data challenges: Disaster risk reduction in Europe - UNDRR - 2019

Disaster risk reduction (DRR) involves complex processes with different stakeholders at all administrative levels. Two elements in particular play a major role: the need to ensure stakeholders' interoperability through an efficient exchange of data, and the inclusion of socioeconomic factors which may influence DRR processes. This report aims at contributing to increase the global knowledge on these two elements, focusing on the related issues affecting DRR throughout the European continent.
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

IPCC 2019 - Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

The 2019 Refinement to the 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories was adopted and accepted during the 49th Session of the IPCC in May 2019. It was prepared by the Task Force on National Greenhouse Gas Inventories (TFI) in accordance with the decision taken at the 44th Session of IPCC in Bangkok, Thailand, in October 2016
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

Climate Change and Land - Special Report - IPCC

An IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

GAR 2019 - Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction - UNDRR

The 2019 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction (GAR) is informed by the latest data – including Sendai Framework target reporting by countries using the Sendai Framework Monitor – and infers early lessons on the state of the global disaster risk landscape. While the observed period is still too short to reach definitive conclusions at a global scale, it is possible to ascertain certain patterns in terms of magnitude, geographic and socioeconomic distribution of impacts and abstract
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

WMO Statement on the state of the global climate in 2018

This publication marks the twenty-fifth anniversary of the WMO Statement on the State of the Global Climate, which was first issued in 1994. The 2019 edition treating data for 2018 marks sustained international efforts dedicated to reporting on, analysing and understanding the year-to-year variations and long-term trends of a changing climate
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2018

Global Warming of 1.5 ºC - Special Report - IPCC

An IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2015

Periodic Report Summary 1 - DYNAMIC (DYNamic feedbacks of climate impacts on current Adaptation and Mitigation Investment Choice)

The DYNAMIC (DYNamic feedbacks of climate impacts on current Adaptation and Mitigation Investment Choice) project proposes a novel framework to evaluate the economic consequences of climate change impacts and related policy responses.
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2015

בחינת תרומת קבוצות סוציו אקונומיות בישראל לפליטות גזי חממה מצריכת מזון ביתי

לייצור המזון, במיוחד בחקלאות התעשייתית, נודעת השפעה ממשית על היקף פליטות גזי חממה באופן ישיר או עקיף. גזי חממה אלו נוצרים בכל שלבי מחזור החיים של המזון, החל משלב החקלאות ותשומותיו, דרך הייצור, הפצה, קירור, קמעונאות, הכנת המזון בבית וכלה בסילוק הפסולת.למעשה, בעוד שבמחקרים השונים קיימת הסכמה על כך שפליטות גזי חממה מייצור המזון וצריכתו מהוות חלק משמעותי מפליטות גזי החממה בעולם, המחלוקת המחקרית נסובה סביב הערכת היקף הפליטות. לדוגמא, לפי דוח של האו"ם מ- 2014 14.5% מפליטות גזי החממה כתוצאה מפעילו
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2014

Explaining Extreme Weather Events of 2013 from a Climate Perspective

The annual Bulletin of the American Meteorological Society (BAMS) special issue on the attribution of last year’s extreme weather events is published today. This year’s issue “explaining extreme events of 2013 – from a climate perspective” includes two papers led by researchers from our climateprediction. This is a highly-cited and influential annual publication coined in 2012 asking whether and to what extent anthropogenic climate change altered the risk of major extreme weather events of the p
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2014

Lima call for climate action- Decision

Climate Action & UNEP delivered their fifth annual Sustainable Innovation Forum on December 9 in Lima. This year’s event brought together close to 500 leaders from key United Nations bodies, governments, international & regional companies and leading non-governmental organisations (NGO's).
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2012

Climate Prediction for Adaptation: Who needs what?

The role of short- and long-term climate predictions in determining the success of adaptation to climate change is investigated. A simple theoretical model that captures the relationship between adaptive performance, decision structure, and prediction accuracy at different temporal scales is developed, and its implications deduced. It is shown that users who face high adjustment costs (i.e. are inflexible) depend more heavily on accurate long-term predictions than those who are able to adjust
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2012

UK climate change risk assessment: government report

The Government published the UK Climate Change Risk Assessment (CCRA) on 25 January 2012, the first assessment of its kind for the UK and the first in a 5 year cycle. It sets out the main priorities for adaptation in the UK under 5 key themes identified in the CCRA 2012 Evidence Report - Agriculture and Forestry; Business, industries and Services; Health and Wellbeing; Natural Environment and Buildings and Infrastructure - and describes the policy context, and action already in place to tackle
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2011

2011 Bonn Declaration of Mayors

This declaration is the outcome document of the Mayors Adaptation Forum, which forms the Mayors segment of the Resilient Cities 2011 congress. It highlights the need to build resilience to disasters as a critical issue. It also signals the need to take appropriate action to build local capacities in reducing risk to disasters including those exacerbated by climate change.
The declaration advocates for the implementation of the following: (i) mainstreaming new adaptation and resilience standard
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2011

A double-resolution transient RCM climate change

A double-resolution regional experiment on hydrodynamic simulation of climate over the eastern Mediterranean (EM) region was performed using an International Center for Theoretical Physics, Trieste RegCM3 model. The RegCM3 was driven from the lateral boundaries by the data from the ECHAM5/MPI-OM global climate simulation performed at the MPI-M, Hamburg and based on the A1B IPCC scenario of greenhouse gases emission. Two simulation runs for the time period 1960-2060, employing spatial resolutions
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2011

Climate Change Adaptation and Real Option Evaluation: A Case Study in Campeche, Mexico

This report illustrates the application of a (relatively) new method to guide decision making under high (and unknowable) levels of uncertainty. The approach allows for the identification of robust policy options that are economically beneficial under different scenarios and varying levels uncertainty. Option value techniques are commonly employed in the finance literature to identify investment decisions that are resilient across a spectrum of outcomes. The methods are technically advanced
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2011

ipcc summary for policymakers

The Working Group III Special Report on Renewa
ble Energy Sources and Climate Change
Mitigation (SRREN) presents an assessment of th
e literature on the scientific, technological,
environmental, economic and social aspects of
the contribution of six renewable energy (RE)
sources to the mitigation of climate change. It is
intended to provide policy relevant information to
governments, intergovernmental processes and ot
her interested parties. This Summary for
Policymakers provides an ov
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2008

Climate change- vulnerability and adaptation indicators

The purpose of this Technical Paper is to rehearse some fundamental concepts surrounding the
development and delineation of adaptation indicators. It builds upon the outputs of an Expert meeting
on climate change vulnerability and adaptation indicators (Budapest, September 2008) and on the
contents of a Background Paper that was prepared for the meeting.
מידע נוסף
אתר זה אינו נתמך על ידי הדפדפן שלך אנא הורד גוגל כרום
נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש