הפחתת סיכוני אסון

שלוש תופעות עיקריות הנובעות משינויי אקלים ועומדות בבסיסן של המשמעויות הגיאו- אסטרטגיות לישראל: מחסור במים, עליית מפלס פני הים, עלייה בטמפרטורות (התחממות, התייבשות גוברת והגברת אירועי קיצון) ובנוסף עליהן, נושאים משולבים שיושפעו מאפקט מצטבר של שינויי האקלים. ההשפעה משליכה על מגוון רחב של נושאים גיאו- אסטרטגיים, בהתאם למספר מרחביים גיאגרפיים: מעגל פנימי (ישראל), מעגל המדינות השכנות, מעגל המדינות המוסלמיות- ערביות הסמוכות למדינות השכנות, ויתר מדינות העולם. נמצא כי לשינויי האקלים יהיו השפעות מרחיקות לכת על ישראל ועל שכנותיה, אם כי קיימים פערי ידע שיש להשלימם. בין הנקודות החשובות ביותר בנושא זה ניתן למנות את שינוי מאזן הכוחות הגיאו- אסטרטגי במזרח התיכון, סוגיות במשק המים, ההגירה בישראל (לתוכה, סביבה, או דרכה), צריכת אנרגיה מוגברת, תחום המזון, היערכות מערכת הביטחון ועוד. המסקנה העיקרית, היא שעל ישראל להפוך חששות ואיומים כתוצאה משינויי אקלים למנוף לקידום פרוייקטים שעל החברה הישראלית חשוב לקדם. בין פרוייקטים אלו: הגדלת היצע המים, השלמת בניית גדרות הפרדה בין ישראל לכל שכנותיה, הגברת השמירה על אדמות חקלאיות פוטנציאליות, תכנון שורה של צעדים להבטחת אספקת מזון, מדיניות חדשה בטיפוח בנייה תת קרקעית, צעדים לאבטחת הביטחון האנרגטי (הגברת שימוש במקורות אנרגיה מקומיים, כמו הגז בהווה,  ובעתיד גם אנרגיה גרעינית), הכנת צה"ל- לרבות בדיקה מחודשת של מיקום מתקנים בכלל ובסמיכות ליערות ועצים במיוחד, שינוי בזמני אימונים, בניית מתקנים, לבוש, מזון ומניעת מחלות.

מאמרים

מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2011

Climate and conflicts: the security risks of global warming

Since the publication of the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change in 2007, the securitization of global warming has reached a new level. Numerous public statements and a growing research literature have discussed the potential security risks and conflicts associated with climate change. This article provides an overview of this debate and introduces an assessment framework of climate stress, human security and societal impacts. Key fields of conflict will be
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2011

Climate change, water resources, and the politics of human security in the Middle East and North Africa

Through an examination of global climate change models combined with hydrological data on deteriorating water quality in the Middle East and North Africa (MENA), we elucidate the ways in which the MENA countries are vulnerable to climate-induced impacts on water resources. Adaptive governance strategies, however, remain a low priority for political leaderships in the MENA region. To date, most MENA governments have concentrated the bulk of their resources on large-scale supply side projects such
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2011

Agriculture, livelihoods and climate change in the West African Sahel

The West African Sahel is a harsh environment stressed by a fast-growing population and increasing pressure on the scarce natural resources. Agriculture is the main source of livelihood of the majority of the people living in the area. Increases in temperature and/or modifications in rainfall quantities and distribution will substantially impact on the natural resource on which agriculture depends. The vulnerability of livelihoods based on agriculture is increased and most likely exacerbate and
מידע נוסף

דוחות

אחר

Are You Ready for More? In a world of climate change, freak storms are the new normal. Why we’re unprepared for the harrowing future.

2011 oplin, Mo., was prepared. The tornado warning system gave residents 24 minutes' notice that a twister was bearing down on them. Doctors and nurses at St. John's Regional Medical Center, who had practiced tornado drills for years, moved fast, getting patients away from windows, closing blinds, and activating emergency generators. And yet more than 130 people died in Joplin, including four people at St. John's, where the tornado sucked up the roof and left the building in ruins, like much of the s...

מומחים מזהירים: על הרשויות בארץ להיערך למחסור עתידי במוצרי מזון חיוניים

2011 המומחים מצביעים על שלושה גורמים אפשריים למחסור אפשרי במזון בעולם, שיביא לעליית מחירי המוצרים: גידול מהיר באוכלוסייה; שינויי אקלים שיקשו על מלאכת הגידול; ומחסור גובר בקרקעות חקלאיות...

How Israel could revolutionize the global energy sector

2011 New data suggests Israel may not only have much larger gas resources than believed, but also the 3rd largest deposit of oil shale in the world. ...

מאמרים ופרסומים אחרונים

מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

Socioeconomic and data challenges: Disaster risk reduction in Europe - UNDRR - 2019

Disaster risk reduction (DRR) involves complex processes with different stakeholders at all administrative levels. Two elements in particular play a major role: the need to ensure stakeholders' interoperability through an efficient exchange of data, and the inclusion of socioeconomic factors which may influence DRR processes. This report aims at contributing to increase the global knowledge on these two elements, focusing on the related issues affecting DRR throughout the European continent.
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

IPCC 2019 - Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

The 2019 Refinement to the 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories was adopted and accepted during the 49th Session of the IPCC in May 2019. It was prepared by the Task Force on National Greenhouse Gas Inventories (TFI) in accordance with the decision taken at the 44th Session of IPCC in Bangkok, Thailand, in October 2016
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

Climate Change and Land - Special Report - IPCC

An IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

GAR 2019 - Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction - UNDRR

The 2019 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction (GAR) is informed by the latest data – including Sendai Framework target reporting by countries using the Sendai Framework Monitor – and infers early lessons on the state of the global disaster risk landscape. While the observed period is still too short to reach definitive conclusions at a global scale, it is possible to ascertain certain patterns in terms of magnitude, geographic and socioeconomic distribution of impacts and abstract
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

WMO Statement on the state of the global climate in 2018

This publication marks the twenty-fifth anniversary of the WMO Statement on the State of the Global Climate, which was first issued in 1994. The 2019 edition treating data for 2018 marks sustained international efforts dedicated to reporting on, analysing and understanding the year-to-year variations and long-term trends of a changing climate
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2018

Global Warming of 1.5 ºC - Special Report - IPCC

An IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2015

Periodic Report Summary 1 - DYNAMIC (DYNamic feedbacks of climate impacts on current Adaptation and Mitigation Investment Choice)

The DYNAMIC (DYNamic feedbacks of climate impacts on current Adaptation and Mitigation Investment Choice) project proposes a novel framework to evaluate the economic consequences of climate change impacts and related policy responses.
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2015

בחינת תרומת קבוצות סוציו אקונומיות בישראל לפליטות גזי חממה מצריכת מזון ביתי

לייצור המזון, במיוחד בחקלאות התעשייתית, נודעת השפעה ממשית על היקף פליטות גזי חממה באופן ישיר או עקיף. גזי חממה אלו נוצרים בכל שלבי מחזור החיים של המזון, החל משלב החקלאות ותשומותיו, דרך הייצור, הפצה, קירור, קמעונאות, הכנת המזון בבית וכלה בסילוק הפסולת.למעשה, בעוד שבמחקרים השונים קיימת הסכמה על כך שפליטות גזי חממה מייצור המזון וצריכתו מהוות חלק משמעותי מפליטות גזי החממה בעולם, המחלוקת המחקרית נסובה סביב הערכת היקף הפליטות. לדוגמא, לפי דוח של האו"ם מ- 2014 14.5% מפליטות גזי החממה כתוצאה מפעילו
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2014

Explaining Extreme Weather Events of 2013 from a Climate Perspective

The annual Bulletin of the American Meteorological Society (BAMS) special issue on the attribution of last year’s extreme weather events is published today. This year’s issue “explaining extreme events of 2013 – from a climate perspective” includes two papers led by researchers from our climateprediction. This is a highly-cited and influential annual publication coined in 2012 asking whether and to what extent anthropogenic climate change altered the risk of major extreme weather events of the p
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2014

Lima call for climate action- Decision

Climate Action & UNEP delivered their fifth annual Sustainable Innovation Forum on December 9 in Lima. This year’s event brought together close to 500 leaders from key United Nations bodies, governments, international & regional companies and leading non-governmental organisations (NGO's).
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2012

Climate Prediction for Adaptation: Who needs what?

The role of short- and long-term climate predictions in determining the success of adaptation to climate change is investigated. A simple theoretical model that captures the relationship between adaptive performance, decision structure, and prediction accuracy at different temporal scales is developed, and its implications deduced. It is shown that users who face high adjustment costs (i.e. are inflexible) depend more heavily on accurate long-term predictions than those who are able to adjust
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2012

UK climate change risk assessment: government report

The Government published the UK Climate Change Risk Assessment (CCRA) on 25 January 2012, the first assessment of its kind for the UK and the first in a 5 year cycle. It sets out the main priorities for adaptation in the UK under 5 key themes identified in the CCRA 2012 Evidence Report - Agriculture and Forestry; Business, industries and Services; Health and Wellbeing; Natural Environment and Buildings and Infrastructure - and describes the policy context, and action already in place to tackle
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2011

2011 Bonn Declaration of Mayors

This declaration is the outcome document of the Mayors Adaptation Forum, which forms the Mayors segment of the Resilient Cities 2011 congress. It highlights the need to build resilience to disasters as a critical issue. It also signals the need to take appropriate action to build local capacities in reducing risk to disasters including those exacerbated by climate change.
The declaration advocates for the implementation of the following: (i) mainstreaming new adaptation and resilience standard
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2011

A double-resolution transient RCM climate change

A double-resolution regional experiment on hydrodynamic simulation of climate over the eastern Mediterranean (EM) region was performed using an International Center for Theoretical Physics, Trieste RegCM3 model. The RegCM3 was driven from the lateral boundaries by the data from the ECHAM5/MPI-OM global climate simulation performed at the MPI-M, Hamburg and based on the A1B IPCC scenario of greenhouse gases emission. Two simulation runs for the time period 1960-2060, employing spatial resolutions
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2011

Climate Change Adaptation and Real Option Evaluation: A Case Study in Campeche, Mexico

This report illustrates the application of a (relatively) new method to guide decision making under high (and unknowable) levels of uncertainty. The approach allows for the identification of robust policy options that are economically beneficial under different scenarios and varying levels uncertainty. Option value techniques are commonly employed in the finance literature to identify investment decisions that are resilient across a spectrum of outcomes. The methods are technically advanced
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2011

ipcc summary for policymakers

The Working Group III Special Report on Renewa
ble Energy Sources and Climate Change
Mitigation (SRREN) presents an assessment of th
e literature on the scientific, technological,
environmental, economic and social aspects of
the contribution of six renewable energy (RE)
sources to the mitigation of climate change. It is
intended to provide policy relevant information to
governments, intergovernmental processes and ot
her interested parties. This Summary for
Policymakers provides an ov
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2008

Climate change- vulnerability and adaptation indicators

The purpose of this Technical Paper is to rehearse some fundamental concepts surrounding the
development and delineation of adaptation indicators. It builds upon the outputs of an Expert meeting
on climate change vulnerability and adaptation indicators (Budapest, September 2008) and on the
contents of a Background Paper that was prepared for the meeting.
מידע נוסף
אתר זה אינו נתמך על ידי הדפדפן שלך אנא הורד גוגל כרום
נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש